Evangeliet til 3. søndag efter påske

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.« Thomas sagde til ham: »Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?« Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.« Filip sagde til ham: »Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.« Jesus sagde til ham: »Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen? Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne.«

 Johannesevangeliet 14,1-11

Forlægget til salmebogens salme er en tidlig Kristushymne - gengivet af aposteln Paulus i hans brev til den kristne menighed i byen Filippi

I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus,

 han, som havde Guds skikkelse,

regnede det ikke for et rov

at være lige med Gud,

 men gav afkald på det,

tog en tjeners skikkelse på

og blev mennesker lig;

og da han var trådt frem som et menneske,

 ydmygede han sig

og blev lydig indtil døden,

ja, døden på et kors.

 Derfor har Gud højt ophøjet ham

og skænket ham navnet over alle navne,

 for at i Jesu navn

hvert knæ skal bøje sig,

i himlen og på jorden og under jorden,

 og hver tunge bekende:

Jesus Kristus er Herre,

til Gud Faders ære.

            Filipperbrevet kap. 2, vers 5-11

 

En nutidig salme - over en tidlig kristen hymne

Herre, fordi du

ikke lod guddomskraft
smede til krone,
derimod valgte
hånsord og fattigdom,
ved vi, hvem Gud er.

Herre, fordi du
lydigt gik vejen ud,
døde på korset,
ved vi, hvad sejr er,
ved vi, hvad vælde er,
ved vi, hvad Gud er.

Herre, fordi du
var hos de pinte her,
var hos de dømte,
ved vi, at ingen
ensomhed findes mer,
ved vi, hvor Gud er.

Derfor skal alle
martrede, døende,
alle de dømte
sige med alle
hellige, salige:
Jesus er Herre.

Derfor skal alle
verdener, væsener,
alt, som har været,
er og skal komme,
hin dag bekende det:
Jesus er Herre.

Olov Hartman 1970

Helge Severinsen 1998