Falslev kirke

Falslev kirke er en gammel middelalderkirke, der ligger i landsbyen Falslev ud til den meget smukke ådal.

Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en skråkantsokkel med rille. Begge de oprindelige døre er bevaret. Syddøren (kvindedøren), der er tilmuret, har en tympanon, hvori der i ganske lavt relief er fremstillet et par elegant tegnede, modstillede løver. 

På sydsiden af skibet findes en af de såkaldte skak-tavl-kvadre (”Fandens spillebrædt”).

Den nordlige portal er udsmykket med en løve og en bjørn i hvert sit felt, indrammet af smalle rundstave, der ender i båndornamenter.

Tilsvarende ornamentik ses også på korets vinduer i øst og nord. Nordvinduet er tilmuret i gotisk tid med et kalkmalet indvielseskors i tilmuringen.

Tårnet mod vest og våbenhuset er sengotiske tilføjelser, bygget af genanvendt kvadermateriale og røde munkesten. I samme periode har koret fået krydshvælv, medens det flade bjælkeloft er bevaret i skibet.

Fragmenter af en kalkmalet dekoration er dateret 1574, hvilket blev afdækket ved istandsættelse af kirken i 1952.

Døbefonten er en romansk granitfont med glat kumme på fod formet som en terningkapitæl med dyrehoveder på hjørnerne. Dåbsfadet er sydtysk fra ca. 1575 med bebudelsen.

Prædikestolen og altertavlen er fra 1701.

Orglet er et Bruno Christensen orgel fra 2003 med 10 stemmer, 2 manualer og pedal. 

Vindblæs Kirke

Vindblæs Kirke er en gammel middelalderkirke. Den ligger højt på en bakketop, og tårnet mod vest har tjent som sømærke.

Kirkens skib og kor er opført af veltilhuggede granitkvadre på en attisk sokkel, hvis nederste rundstav på korets sydside afbrydes af noget, som kan minde om hoved og hale på en slange, hvilket tydes som Midgårdsormen.

Der er tre oprindelige vinduer i nordsiden, et i koret og to i skibet. Nordsidens indgangsdør, kvindedøren, er tilmuret. Sydsidens mandedør er i brug, idet den fører fra våbenhuset ind i kirken.

På sydsiden findes en tilmuret præstedør, hvis tympanon er prydet af en drage og løve om et livstræ og en ydre bort med et mandshoved mellem to drager, der hviler på høje karmsten med to dyr med fuglenæb stillet overfor korslam og løve. Også på karmsiderne er der figurer, dyr med fuglehoveder og en ringkæde med hjerteformede led.

Våbenhuset og tårnet er bygget i sengotisk tid (omkring 1550). I samme periode er der i koret indsat krydshvælv i kirken, et i koret og to i skibet.

Tårnet er senere skalmuret i 1779 og yderligere istandsat sammen med hele kirken i 1886 og 1889. I 2001 er tårnet restaureret, murerne befæstede og gamle lag fjernet. Korbuen inde i kirken er omsat flere gange.

Altertavlen er ret enkel senbarok fra 1747, med udsavede englefigurer. Midterfeltet er et maleri fra 1800 tallet.

Prædikestolen i renæssancestil blev i 1723 stafferet, bekostet af præsteenken madam Blok. Det kan læses på epitafiet overfor. Kunstneren er ukendt. Senere blev den malet over tre gange med grå, brun og senest sort maling. I 1990 blev den restaureret, så den igen står i sin oprindelige skikkelse med billeder af de fire evangelister.   

Døbefonten er en romansk granitfont med store buklede bægerblade på kummen.

Dåbsfadet er sydtysk fra omkring 1575.

Orglet er et Frobenius orgel fra 2008 med 15 stemmer, 2 manualer og pedal.

Fra reformationen 1536 til 1742 var Vindblæs kirke under Mariager sogn og blev betjent af en residerende kaldskapellan. Fra 1742 var sognet selvstændigt. I 2011 blev Vindblæs sogn lagt sammen med Falslev sogn til Falslev-Vindblæs sogn.

Assens kirke

Assens kirke er fra 1931. Før den tid var der på kirkegården et kapel, men hovedarbejdspladsen cementfabrikken Dania skænkede en kirke, så Assens by kunne få egen kirke.

Den 17. april 2011 blev Assens kirke genåbnet  ved en festgudstjeneste efter udvidelsen.

Mange har undret sig over den runde udvidelse mod øst, men den har en forklaring. Det er her det nye orgel skal stå.

Det gamle orgel over indgangsdøren har længe været meget slidt, og en udskiftning tiltrængt. Menighedsrådet besluttede i august 2010 i forbindelse med byggeriet at bestille et nyt orgel hos orgelfirmaet Th. Frobenius & sønner.

Et orgel består af mange dele, orgelhus, piber, manualer, pedaler, bænk m.v. alt specialfremstillet. Orglet bliver lavet på værkstedet hos orgelbyggeren og derefter transporteret til kirken og installeret. Processen tager 1½ - 2 år og prisen er ca. 2 mio. + moms.

Det nye orgel i Assens kirke blev leveret og installeret i maj – juni 2012.

Orglet blev indviet officielt ved en festgudstjeneste søndag den 19. august 2012 under medvirken af biskoppen. 

fællesgrav Assens