Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelsen I Falslev-Vindblæs Sogn foregår normalt og for de fleste mødeganges vedkommende i konfirmandstuen ved Falslev Præstegård. Det er lige ved siden af Falslev Kirke, på adressen Norupvej 6, 9550 Mariager. Vi vil også være i og bruge kirken en hel del.

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Konfirmanderne mødes med præsten en række gange i løbet af skoleåret, og vil sammen beskæftige os med en masse forskellige ting. Når man går til præst lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det. Vi læser, ser film, tager ud i naturen sammen - og skal også forberede og afholde vores helt egen gudstjeneste.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 8 gudstjenester op til din konfirmation. Blandt andet i den ungdomsgudstjeneste, du skal være med til at lave sammen med de andre på dit hold.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Assens og Vindblæs kirker går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du selv har valgt forinden og som du nu kan tage med videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Kommende datoer

Har du et barn, der skal konfirmeres i 2020-2023 så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

2020: Assens Kirke den 19. april

          Vindblæs Kirke den 26. april

2021: Assens Kirke den 18. april                                                                                                           

          Vindblæs Kirke  den 11. april

2022: Assens Kirke den 24. april 

          Vindblæs Kirke den 1. maj 

2023: Assens Kirke den 23. april

           Vindblæs Kirke den 16. april