Gudstjenester under corona-krisen - dette gælder i en overgangsfase

Som del af fase 2 i genåbning af samfundet kan vi nu igen holde gudstjeneste i vore kirker. Indtil 7. juni vil alle gudstjenester blive afholdt i Assens Kirke. Her har vi mest plads - og da vi stadig skal holde god afstand til hinanden, giver denne kirke mulighed for at flere kan være med.

Når vi synger, holder vi 2 meters afstand fra hinanden. Derfor må der højst være 33 kirkegængere i Assens Kirke, foruden personalet. Vi bruger ikke kirkens salmebøger; men man er velkommen til at medbringe sin egen salmebog - vi laver også sangark, hvor gudstjenestens salmerne kopieres.

I hovedskibet - den ældste del af kirken - lægges salmearkene ud på forhånd og markerer dermed de pladser, der kan anvendes. To eller flere fra samme husstand kan godt sidde sammen – i så fald kan der ikke sidde flere på den pågældende bænk. I kirkens nye afdeling - sideskibet - er en del stole fjernet; de resterende står med to meters afstand og må derfor ikke flyttes. Også her lægges der salmeark på hver stol.

Vi har lavet nogle opslag, som vil være synligt fremme ved indgangen. Opslagene kan på forhånd læses her. I øvrigt vil personalet være behjælpelig med at svare på spørgsmål. Det er vigtigt for os, at alle føler sig trygge ved at gå til gudstjeneste i denne tid - derfor lægger vi så stor vægt på sikkerhedsreglerne.

I den første tid vil gudstjenesterne blive lidt kortere end sædvanligt, idet vi ikke holder altergang, ligesom vi må vente en tid med at mødes til kirkekaffe efter gudstjenesten. Bemærk, at vi heller ikke kan afholde Pinsedagsgudstjenesten udendørs som planlagt - også her bliver Assens Kirke rammen om fejring. 

For bisættelser og begravelser gælder stadig særlige regler og begrænsninger - dem kan man høre om hos præsten eller kirkegårdslederen.

Orienteringsmødet før menigheds-rådsvalg er udsat endnu en gang

Mødet tirsdag 9. juni, hvor menighedsrådet ville orientere om sit arbejde og lægge op til det kommende valg, er atter udsat. Der er jo stadig usikkerhed om, hvornår forsamlingsforbuddet pga.corona-smitten bliver ophævet - orienteringsmødet er derfor udsat til august måned. Det er nu planlagt til tirsdag 18. august kl. 19.00 - stadig i Sognehuset ved Falslev Kirke og Præstegård. Få uger senere - tirsdag 15. september - afholdes der Valgforsamling samme sted. Se mere om valget til menighedsrådet her.


Kirkegårdsvandring - udsat fra 27. maj - afholdes i august måned

Onsdag 19. august kl. 19.00 på Assens Kirkegård: Kirkegårdsvandring ved kirkegårdsleder Conny Boye Jensen, Conny vil denne aften tage os med rundt på Assens Kirkegård. Vi vil sammen se på, hvad der er sket af nyt inden for den seneste tid – og høre om ideer og planer for kirkegården fremover. Der vil også være mulighed for at komme med tanker og input til kirkegårdens personale. Aftenens forløb vil være sådan, at der begyndes med en gåtur rundt på kirkegården - siden sluttes af med kaffe og kage. Alle er velkomne!


Biskopper: Lad ikke frygten tage over

Folkekirkens biskopper opfordrer i en fælles meddelelse til menighederne til at holde fast i håbet og være der for medmennesket.


Der kommer igen en dag, hvor vi kan være sammen og holde om. Lad ikke frygten tage over. Vær der for dit medmenneske.

Verden er i pandemiens vold. Vores land er lammet. Hverdagen er sat ud af kraft. Nu kan vi kun vente og holde fast i håbet. 

Mange af os frygter for, at vores nærmeste eller vi selv bliver syge. Eller for at miste vores arbejde, eller for at samfundet bryder sammen. Men vi må ikke overgive os til frygten. Vi må have tillid til, at Gud har skabt vores verden god, og at det ender godt. Tro er trods. Tro er at ville se alt det gode, selvom det lige nu er svært at få øje på. 

Vi bliver vrede, når vi synes, at andre opfører sig uansvarligt og blæser på fællesskabet. Men selvom vi sidder hver for sig og står langt fra hinanden i supermarkedet, skal vi sammen igennem det, vi lige nu oplever. Hold fast i, at dit medmenneske er en gave, Gud har givet dig, og som du har ansvar for. 

Selvom det føles sådan lige nu, er vi ikke alene. Der kommer en dag, hvor vi igen kan give hånd og holde om hinanden. Indtil da skal vi holde ud og stole på, at døden, ensomheden og mørket ikke får det sidste ord. Livet og kærligheden er stærkest. Det er Guds løfte til os. Lad os sammen finde vejen ud af den krise, vi står i og komme videre, styrkede og med nye indsigter ind i en fælles fremtid. 

Vores kirker, der har ligget der gennem århundreder, er lukkede nu. Håbets hus må ikke blive et sted, hvor vi henter smitte. Men vi er stadigvæk til stede som folkekirke. Vores præster kan stadig nås. 

Vi håber og beder for, at vi som folk må styrkes i disse svære tider, der kræver store ofre af mange. Må Gud give os styrken til at komme det igennem. Må vi i Hans søns ord og gerning finde tilskyndelsen til at gå vores nødlidende næste i møde og have øje for den nabo, der sidder ensom og bange for sig selv. Og må Hans gode Ånd skænke os modet til at holde ud og håbet til at stå det igennem. 

Henning Toft Bro, biskop over Ålborg Stift 
Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift 
Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift 
Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift 
Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift 
Marianne Gaarden, biskop over Lolland-Falster Stift 
Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift 
Lise-Lotte Rebel, biskop over Helsingør Stift 
Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift (talsperson på henvendelsen) 
Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift 
Jógvan Fridriksson, biskop over Færøerne Stift 
Sofie Petersen, biskop over Grønlands Stift