Gudstjenester i alle kirker - stadig med særlige forholdsregler

Uanset hvordan Covid19-situation udvikler sig i landet, holder vi gudstjenester i alle vore kirker. Dog gælder stadig særlige forholdsregler for at undgå og mimimere smitten  med Covid-19 virus. Der skal være mindst 2 kvm til hver kirkegænger - og når der synges skal  vi holde 2 meters afstand til hinanden. Det sidste gælder dog ikke personer fra samme husstand; men der er fremdeles et maksimalt antal tilladte personer i kirken.  Vi synger stadig efter kopierede salmeark (egne salmebøger medbragt hjemmefra er naturligvis også i orden) - og stiller håndsprit frem i våbenhuset.

Efter opmåling af kirkernes samlede offentlige areal er vi nået frem til følgende antal maksimalt tilladte personer i hver kirke (foruden personalet). 

- I Falslev Kirke: 42

- i Vindblæs Kirke: 60

- i Assens kirke: 84

Vi har lavet opslag til hver kirke, som vil være synligt fremme ved indgangen. Af dem fremgår - ud over det ovennævnte - hvor i kirken vi forventer at folk sætter sig, så reglerne overholdes og vi kan samles flest muligt. 

I øvrigt vil personalet være behjælpelig med at svare på spørgsmål. Det er vigtigt for os, at alle føler sig trygge ved at gå til gudstjeneste i denne tid - derfor lægger vi så stor vægt på sikkerhedsreglerne.. Derfor kan vi heller ikke for tiden holde kirkekaffe efter gudstjenesten.

For bisættelser og begravelser gælder de samme særlige regler og begrænsninger - man er altid velkommen til at høre nærmere hos præsten eller kirkegårdslederen.

AFLYST PGA. CORONA-SITUATIONEN

På grund af den smittefare, som Covid19 virus stadig udgør - og for at tage bedst muligt vare på hinanden - har menighedsrådet desværre måttet aflyse to arrangemnter i december måned:

- den traditionelle adventskoncert med Aalborg Post Orkester i Assens Kirke

- den årlige julefest for pensionister på Orkidé Dania

- endvidere flytter vi gudstjenesterne juleaftensdag 24. december fra kirkene til Assenshallen.. Her holdes to julegudstjenester kl. 13.30 og kl. 15.30.

 

 

 


Biskopper: Lad ikke frygten tage over

Folkekirkens biskopper opfordrer i en fælles meddelelse til menighederne til at holde fast i håbet og være der for medmennesket.


Der kommer igen en dag, hvor vi kan være sammen og holde om. Lad ikke frygten tage over. Vær der for dit medmenneske.

Verden er i pandemiens vold. Vores land er lammet. Hverdagen er sat ud af kraft. Nu kan vi kun vente og holde fast i håbet. 

Mange af os frygter for, at vores nærmeste eller vi selv bliver syge. Eller for at miste vores arbejde, eller for at samfundet bryder sammen. Men vi må ikke overgive os til frygten. Vi må have tillid til, at Gud har skabt vores verden god, og at det ender godt. Tro er trods. Tro er at ville se alt det gode, selvom det lige nu er svært at få øje på. 

Vi bliver vrede, når vi synes, at andre opfører sig uansvarligt og blæser på fællesskabet. Men selvom vi sidder hver for sig og står langt fra hinanden i supermarkedet, skal vi sammen igennem det, vi lige nu oplever. Hold fast i, at dit medmenneske er en gave, Gud har givet dig, og som du har ansvar for. 

Selvom det føles sådan lige nu, er vi ikke alene. Der kommer en dag, hvor vi igen kan give hånd og holde om hinanden. Indtil da skal vi holde ud og stole på, at døden, ensomheden og mørket ikke får det sidste ord. Livet og kærligheden er stærkest. Det er Guds løfte til os. Lad os sammen finde vejen ud af den krise, vi står i og komme videre, styrkede og med nye indsigter ind i en fælles fremtid. 

Vores kirker, der har ligget der gennem århundreder, er lukkede nu. Håbets hus må ikke blive et sted, hvor vi henter smitte. Men vi er stadigvæk til stede som folkekirke. Vores præster kan stadig nås. 

Vi håber og beder for, at vi som folk må styrkes i disse svære tider, der kræver store ofre af mange. Må Gud give os styrken til at komme det igennem. Må vi i Hans søns ord og gerning finde tilskyndelsen til at gå vores nødlidende næste i møde og have øje for den nabo, der sidder ensom og bange for sig selv. Og må Hans gode Ånd skænke os modet til at holde ud og håbet til at stå det igennem. 

Henning Toft Bro, biskop over Ålborg Stift 
Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift 
Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift 
Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift 
Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift 
Marianne Gaarden, biskop over Lolland-Falster Stift 
Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift 
Lise-Lotte Rebel, biskop over Helsingør Stift 
Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift (talsperson på henvendelsen) 
Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift 
Jógvan Fridriksson, biskop over Færøerne Stift 
Sofie Petersen, biskop over Grønlands Stift