Kirkesangerjubilæum

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Falslev-Vindblæs sogns kirkesanger Helle Marie Winther har sunget for i 25 år. Guidet og støttet, i lyst og nød. Det markerer vi med en reception lige efter kirke, ved kirkeårets begyndelse d.1.søndag i advent, som falder så smukt på d.1.december. Her vil menighedsrådet være vært i Sognehuset med et let traktement for at fejre det gode, lange samarbejde. 

Helle Marie blev fastansat i 1994 og har derfor flot 25-års jubilæum, men som datter af pastoratets sognepræst Knud Winther var hun fra barnsben godt hjemmevant i kirkerummet, hvilket ledte til, at hun begyndte at synge som kirkesanger ved vore kirker allerede 15 år tidligere, og derved strækker hendes engagement sig hele 40 år tilbage!

Det vil vi som menighed, kolleger og venner markere.

Derfor: vær velkommen, allesammen, for Helle Maries 25 års jubilæum.

I Sognehuset i Falslev d.1. december ca. kl. 12.15 (efter gudstjenesten, som er i Falslev Kirke begynder kl. 10.30)


DONATION TIL JULEHJÆLP

Har du lyst til at hjælp en familie i julen, kan du bidrage med et beløb på MobilePay nr. 993033. Vi vil så vurdere de ansøgninger, der kommer ind og tildele julehjælpen efter behov.

 

JULEHJÆLP

Bor du i Falslev-Vindblæs Sogn og har du svært ved at få enderne til at hænge sammen i december måned?

Så kan du søge om at få del i sognets julehjælp. Hent ansøgningsskemaet her og send det i udfyldt stand til jge@km.dk eller suh@km.dk allersenest d 10. december. Skemaet kan også printes ud (eller hentes på kontoret) og afleveres udfyldt på kirkekontoret, Norupvej 6 i Falslev.

Ansøgerne får direkte besked om tildeling af julehjælpen.