Vindblæs kirketårn - sidste nyt

Efter planen skulle Vindblæs Kirke være pakket ned og holdes lukket nogle uger fra midt i august. Denne lukning var nødvendig pga. planlagt sandblæsning af tårnet, før nyt puds og kalk kunne påføres.

Imidlertid har arbejdet måttet udskydes – angiveligt pga. mangel på kvalificeret arbejdskraft. Kirken er altså alligevel ikke lukket, og kan derfor bruges til f.eks. bisættelser. Der er dog stadig to gudstjenester, som er aflyst – sådan som det tidligere er meldt ud. Den første kommende gudstjeneste i Vindblæs Kirke bliver således høstgudstjenesten 30. september 2018 kl. 10.30.

Falslev-Vindblæs Sogns menighedsråd håber nu – og arbejder på - at det højst tiltrængte arbejde med kirketårnet kan gennemføres i maj-juni næste år. Gerne så arbejdet kan gå i gang lige efter konfirmationerne 2019.

Grunden til at kirketårnet skal sandblæses er, at det for mange år siden fejlagtigt er blevet pudset med beton eller lignende materiale. Dette har medført skimmel under kalken, som således ikke kan hænge ordentlig fast. Man er derfor nødt til at komme helt i bund og så med flere kalkninger få tårnet flot igen. Det bliver desværre en lang proces, som skal overvåges af Teknologisk institut, så det faglige bliver i orden. Det er derfor også nødvendigt, at det er kvalificerede fagfolk, som udfører arbejdet.