Falslev-Vindblæs Sogn og coronakrisen

Også her i sognet er vi påvirket af den epidemi, som har ramt - ikke blot vort lille land - men hele verden.

Vi følger udviklingen og udmeldingerne fra landets myndigheder - og retter os efter de anvisninger, og retningslinjer der bliver udstukket herfra. Situationen kan ændre sig fra dag til dag; men vi gør hvad vi kan for at være opdateret  - og for at indrette os så godt vi kan.

Fra den 24. marts gælder følgende:

Kirkerne er lukkede og gudstjenesterne aflyst til og med påske. Undtaget herfor er nødvendige bisættelser og begravelser. Landets biskopper opfordrer til, at der her er så få deltagere som muligt - og gør opmærksom på, at begravelsesformen undtagelsesvist kan være jordpåkastelse efter kremering. Her aftaler vi så en senere højtideligholdelse med de pårørende.

Vi udarbejder lokalt retningslinjer for, hvordan bisættelser og begravelser kan afvikles på en måde, der både er forsvarlig og værdig. Præst og kirkegårdsleder kan kontaktes for nærmere oplysninger  herom.  

Personalet er hjemsendt - de af os, der har mulighed for det, arbejder "hjemmefra". Fra onsdag 25. marts arbejdes der igen på kirkegårdene - læs mere her.

Forårets konfirmationer er udsat - alle familier har fået direkte besked herom.

 

 


Biskopper: Lad ikke frygten tage over

Folkekirkens biskopper opfordrer i en fælles meddelelse til menighederne til at holde fast i håbet og være der for medmennesket.


Der kommer igen en dag, hvor vi kan være sammen og holde om. Lad ikke frygten tage over. Vær der for dit medmenneske.

Verden er i pandemiens vold. Vores land er lammet. Hverdagen er sat ud af kraft. Nu kan vi kun vente og holde fast i håbet. 

Mange af os frygter for, at vores nærmeste eller vi selv bliver syge. Eller for at miste vores arbejde, eller for at samfundet bryder sammen. Men vi må ikke overgive os til frygten. Vi må have tillid til, at Gud har skabt vores verden god, og at det ender godt. Tro er trods. Tro er at ville se alt det gode, selvom det lige nu er svært at få øje på. 

Vi bliver vrede, når vi synes, at andre opfører sig uansvarligt og blæser på fællesskabet. Men selvom vi sidder hver for sig og står langt fra hinanden i supermarkedet, skal vi sammen igennem det, vi lige nu oplever. Hold fast i, at dit medmenneske er en gave, Gud har givet dig, og som du har ansvar for. 

Selvom det føles sådan lige nu, er vi ikke alene. Der kommer en dag, hvor vi igen kan give hånd og holde om hinanden. Indtil da skal vi holde ud og stole på, at døden, ensomheden og mørket ikke får det sidste ord. Livet og kærligheden er stærkest. Det er Guds løfte til os. Lad os sammen finde vejen ud af den krise, vi står i og komme videre, styrkede og med nye indsigter ind i en fælles fremtid. 

Vores kirker, der har ligget der gennem århundreder, er lukkede nu. Håbets hus må ikke blive et sted, hvor vi henter smitte. Men vi er stadigvæk til stede som folkekirke. Vores præster kan stadig nås. 

Vi håber og beder for, at vi som folk må styrkes i disse svære tider, der kræver store ofre af mange. Må Gud give os styrken til at komme det igennem. Må vi i Hans søns ord og gerning finde tilskyndelsen til at gå vores nødlidende næste i møde og have øje for den nabo, der sidder ensom og bange for sig selv. Og må Hans gode Ånd skænke os modet til at holde ud og håbet til at stå det igennem. 

Henning Toft Bro, biskop over Ålborg Stift 
Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift 
Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift 
Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift 
Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift 
Marianne Gaarden, biskop over Lolland-Falster Stift 
Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift 
Lise-Lotte Rebel, biskop over Helsingør Stift 
Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift (talsperson på henvendelsen) 
Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift 
Jógvan Fridriksson, biskop over Færøerne Stift 
Sofie Petersen, biskop over Grønlands Stift


Kirkegårdene

Fra onsdag 25. marts arbejdes der igen på vore kirkegårde.

De almindelige og indskærpede forholdsregler til at mindske smitten med corona-virus gælder stadig for vort personale på kirkegården. Ligesom alle vi andre skal også de undgå tæt menneskelig kontakt uden for husstanden – og i øvrigt følge de retningslinjer, som vi alle er pålagt, mht. håndhygi­ejne, afstand osv.

Arbejdet er tilrettelagt så vi møder ind på hver vores kirkegård, for at minimere kontakten med hinanden.

Vi vil forsøge at indhente det forsømte og få klippet hækkene

Forårsblomster plantes uge 14.

Vi beder jer, der kommer på kirkegården, om forståelse for dette – og om at respektere, at myndighedernes og rege­ringens tiltag også og stadig gælder vort personale. I denne tid må vi alle passe ekstra godt på os selv – og hinanden.

 

Ved spørgsmål vedrørende kirkegården kontaktes:

Graver Conny Boye Jensen - pr telefon 30 29 98 54.