Sogneaftner og andet i Sognehuset ved Falslev Præstegård

I perioden september til april holdes der af og til arrangementer i Sognehuset.

Ud over de faste musik- og sangaftener den anden tirsdag i måneden kan der være tale om foredrag, filmfremvisning eller andre arrangementer af oplysende eller underholdende karakter.

Musik- og sangaften 10. april

Fællessang og kaffebord

Ud over deltagernes forslag vil vi også lære og synge 

de fælles salmer til Spillemandsmessen 22. april 2018 kl. 16.00 

i Assens Kirke - læs mere her