Sogneaftner og andet i Sognehuset ved Falslev Præstegård

I perioden september til april holdes der af og til arrangementer i Sognehuset.

Ud over de faste musik- og sangaftener den anden tirsdag i måneden kan der være tale om foredrag, filmfremvisning eller andre arrangementer af oplysende eller underholdende karakter.