Nu skal der bruges mundbind - eller visir - i kirken

Pga. den forværrede Covid19-situation i Danmark er der fra 29. oktober indført krav om obligatorisk brug af mundbind (eller ansigtsvisir) på offentlige steder indendørs. For kirkernes vedkommende skal det bæres, når man bevæger sig i rummet - derimod IKKE når man sidder på kirkebænken og heller ikke når man kortvarigt rejser sig, f.eks. for at modtage velsignelsen. Kravet gælder heller ikke ved døbefonten under barnedåb eller for dem, der bærer en kiste ud af kirken ved bisættelse eller begravelse..

I øvrigt følger vi de øvrige og stadigt gældende retningslinjer for en ansvarlig håndtering af smittesituationen: God håndhygiejne, øget afstand og et maksimum for hvor mange vi må være i kirken sikrer dette.

De samme regler gælder for søndagsgudstjenester som for bisættelser, begravelser og andre kirkelige handlinger. Nyt er dog, at der maksmalt må være 50 personer samlet udendørs.

Ved allehelgensgudstjenesten 1. november har vi undtagelsesvis den ordning, at den i år kun er for indbudte pårørende til døde og begravede/bisatte det seneste år  - og at det er nødvendigt med tilmelding til denne særlige mindegudstjeneste.

For kirkerne gælder stadig, at vi i Assens kan være max. 84 - i Falslev 42 - og i Vindblæs Kirke max. 60 personer. Der skal altid holdes to meters afstand til personer, man ikke til dagligt er sammen med!

Læs mere om dette under Aktuelt her på hjemmesiden

Hjælp os at hjælpe - giv et beløb til sognets julehjælp via MobilePay nr. 993033


Ved valgforsamlingen den 15.9.2020 i Falslev-Vindblæs Sogn blev følgende valgt til Menighedsrådet:

Ejgil Larsen

Ulla Salomonsen

Arne Schifter Thorsen

Sofie Schmedes

Birthe Christiansen

Hanne Hansen

Steen Sørensen

Stedfortrædere: Karen Jakobsen – Anne-Marie Thisted

 

 

Hvis man ønsker et afstemningsvalg skal man indgive en kandidatliste senest den 13.10.2020 kl. 23.59 til Hanne Hansen, Nebstrupvej 10, 8970 Havndal eller Ejgil Larsen, Hedemarken 16, 9550 Mariager.

 

 


Fra sognet

Det nye menighedsråd

tiltræder 1. søndag i advent. Inden da holdes der konstituerende møde, hvor formand og andre poster skal besættes.  For nogle af posternes vedkommende vælger menighedsrådet for et år ad gangen, hvem der skal have dem; medens andre besættes for hele valgperioden.

Se andetsteds på siden, hvem der er blevet valgt til menighedsrådet for de næste fire år.

Kalender

01nov kl. 16:00

Alle helgens dag

Alle helgens mindegudstjeneste i Assens Kirke. I år kun for indbudte pårørende til …

01nov kl. 16:00
08nov kl. 10:30

22. s. e. trinitatis

Gudstjeneste i Vindblæs Kirke v/Jørgen Germann

08nov kl. 10:30
15nov kl. 10:30

23. s.e. trinitatis

Ingen gudstjeneste

15nov kl. 10:30
22nov kl. 10:30

Sidste søndag i kirkeåret

Gudstjeneste i Assens Kirke v/Jørgen Germann

22nov kl. 10:30
 

Fødsel og dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse