Orienteringsmøde før efterårets valg til menighedsrådet afholdes tirsdag 18. august kl. 19.00 - i Sognehuset ved Falslev Kirke og Præstegård.

Få uger senere - tirsdag 15. september - afholdes der Valgforsamling samme sted. Se mere om valget til menighedsrådet her.


Konfirmationer august og september 2020

De konfirmationer, som oprindelig skule være holdt i april måned, måtte desværre udsættes.

Her kan du se de nye datoer - samt en liste over årets konfirmander.

De kommende konfirmander - som altså skal konfirmeres næste forår - får direkte besked fra præsterne.


Kirkegårdsvandring i Assens

Onsdag den 19. august kl. 19.00 på Assens Kirkegård: 

Kirkegårdsvandring ved kirkegårdsleder Conny Boye Jensen,

Conny vil denne aften tage os med rundt på Assens Kirkegård. Vi vil sammen se på, hvad der er sket af nyt inden for den seneste tid – og høre om ideer og planer for kirkegården fremover. Der vil også være mulighed for at komme med tanker og input til kirkegårdens personale. Aftenens forløb vil være sådan, at der begyndes med en gåtur rundt på kirkegården - siden sluttes af med kaffe og kage. Alle er velkomne!

Sensommersang i Assens Kirke

Tirsdag 8. september kl. 19.00 i Assens Kirke:

Sangaften med Karna Frandsen og Marina Dalgaard.

Dette arrangement er blevet udsat fra foråret – og har nu fået overskriften ”Sensom­mersang”. Ud over sange og salmer, som de fremmødte foreslår, vil Karna og Marina også i ord og toner give os et indblik i salmer fra salmebogen ”100 Salmer”, Her er der så mange gode salmer, som ikke nødvendigvis er knyttet til en bestemt årstid.



Fra sognet

Kalender

09aug

9. søndag efter Trinitatis

Ingen gudstjeneste

09aug
16aug kl. 19:00

10. søndag efter Trinitatis

Aftengudstjeneste i Vindblæs Kirke v/Cicilie Inge Poulsen

16aug kl. 19:00
18aug kl. 19:00

Orienteringsmøde i Sognehuset Falslev

Orienteringsmøde før menighedsrådvalget - Norupvej 6, 9550 Mariager.

18aug kl. 19:00
19aug kl. 19:00

Kirkegårdsvandring på Assens Kirkegård

Kirkegårdsleder Conny Boye Jensen viser rundt og fortæller

19aug kl. 19:00
 

Fødsel og dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse