Menighedsrådsmøde den 8. juni 2017

Menighedsrådsmøde den 8. juni kl 17 i sognehuset.

Afbud: Henning Walberg Larsen. Karen Dissing deltog.

 

1. Siden sidst. Jørgen Bager har fået en medhjælper til kirkegården på 10 – 20 timer om ugen.

2. Fremlæggelse og godkendelse af Budget 2018. Kasserer Paul Bager fremlagde budget 2018, og menighedsrådet godkendte det.

3. Størrelse af konfirmandhold. Størrelsen af konfirmandhold er en sag mellem præsten og konfirmander/forældre indtil videre.

4. Orientering om kursus i hjemmeside. Jørgen, Sofie og Vivi orienterede om den nye hjemmeside, som skal være færdig til den 1. juli 2017.

5. Godkendelse af vedtægt for kontaktperson. Kontaktpersonen modtager telefonisk alle sygemeldinger, og har ansvaret for, at der føres sygedagslister. I kontaktpersonens fravær skal Jørgen Germann kontaktes.

6. Eventuelt. Medarbejdermødet bliver afholdt tirsdag den 22. august kl. 17. MR har valgt at alle fra menighedsrådet kan deltage.